Η Ιατρική Σχολή Αθηνών με μια ματιά

Ιστορικά Στοιχεία

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε το 1837. Τέσσερα χρόνια πριν, το 1833, η ιατρική εκπαίδευση γινόταν μέσω του του «Ιατροσυνεδρίου». Εντωμεταξύ το 1835 είχε λειτουργήσει το «Θεωρητικό και Πρακτικό Διαδασκαλικό Κατάστημα Χειρουργείας και Φαρμακοποιίας της Ιατρικής Σχολής».

Ο πρώτος κοσμήτορας της Σχολής, στην οποία κατ’ αρχήν η φοίτηση ήταν τριετής, ήταν ο Αναστάσιος Λευκίας. Εκτοτε μέχρι σήμερα υπήρξαν 35 Κοσμήτορες ή Πρόεδροι. Αναφέρεται επίσης ότι ο πρώτος αριστούχος διδάκτορας ήταν ο Αναστάσιος Γούδας. Το 1842 η φοίτηση έγινε τετραετής και το 1911 πενταετής. Το ίδιο έτος στην Ιατρική Σχολή προσαρτήθηκε το «Φαρμακευτικό» και «Οδοντιατρικό Σχολείο». Η φοίτηση έγινε εξαετής το 1922.

 Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σήμερα

Στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ είναι εγγεγραμμένοι σήμερα περίπου 4.000 φοιτητές. Υπηρετούν επίσης μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ. Υπάρχει το Διοικητικό Προσωπικό και οι εργαζόμενοι της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σύντομη ιστορία Ιατρικής Σχολής Αθηνών

 

Το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το οποίο ονομάσθηκε "Πανεπιστήμιο του Οθωνος", ιδρύθηκε το 1837, και περιελάμβανε τις σχολές Θεολογίας, Νομικών Επιστημών, Ιατρικής και Φιλοσοφίας. Το Πανεπιστήμιο εγκαταστάθηκε αρχικά στην οικία του αρχιτέκτονα Σ. Κλεάνθη, στην Πλάκα, και το 1841 μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, που κτίσθηκε σε σχέδια του Θεόφιλου Χάνσεν και διακοσμίθηκε απο τον βιεννέζο Ζωγράφο Karl Rahl.

Το 1862, μετά την έξωση του Οθωνα το Πανεπιστήμιο μετονομάσθηκε σε "Εθνικό Πανεπιστήμιο".

Το 1911, με βάση όρο της διαθήκης του ευεργέτη Ιωάννη Δαμπόλη, ο οποίος διέθεσε κολοσσιαία περιουσία για την ίδρυση Πανεπιστημίου το οποίο θα ονομάζετο Καποδιστριακό, το Πανεπιστήμιο διχοτομήθηκε σε δύο νομικά πρόσωπα με ξεχωριστή νομική υπόσταση: στο "Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο" στο οποίο εισήχθησαν οι σχολές Θεολογική, Νομική και Φιλοσοφική και στο "Εθνικό Πανεπιστήμιο" στο οποίο εισήχθησαν η Φυσικομαθηματική και η Ιατρική Σχολή. Με τον οργανισμό του 1932 τα δύο ιδρύματα συνενώθησαν και απετέλεσαν το "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών".

Περισσότερα...

Χρονολόγιο

Περισσότερα...

Όρκοι

ΟΡΚΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

Ο όρκος αυτός δεν δίδεται σήμερα, καταχωρείται όμως γιατί αποτελεί μαρτυρία του υψηλού και φωτισμένου επιπέδου της Ιατρικής του Ιπποκράτη που έλαμψε τη χρυσή αυτή εποχή του Ελληνισμού και του Ελληνικού πνεύματος.

"Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον Ιατρό και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην πανάκεια και σ΄ όλους τους Θεούς επικαλούμενος την μαρτυρία τους, να τηρήσω πιστά κατά τη δύναμη και την κρίση μου αυτό τον όρκο και το συμβόλαιό μου αυτό. Να θεωρώ αυτόν που μου δίδαξε αυτή την τέχνη ίσο με τους γονείς μου και να μοιραστώ μαζί μου τα υπάρχοντά μου και τα χρήματά μου αν έχει ανάγκη φροντίδας.

Περισσότερα...

Δομή Ιατρικής Σχολής

 

Κοσμήτορας: Καθηγητής Ευστράτιος Σ. Πατσούρης

Πρόεδρος: Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης

Αναπλ. Πρόεδρος: Αναπλ. Καθηγητής Θεόδωρος Κ. Λιακάκος

Γραμματέας: Ελένη Ν. Βασιλοπούλου

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών αποτελείται από 6 Τομείς:

  • Κλινικο-Εργαστηριακός
  • Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
  • Βασικών Επιστημών
  • Παθολογίας
  • Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
  • Χειρουργικής