Άρθρα

RSS feeds

Μπορείτε να ενημερώνεστε από τη σελίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και τη Σελίδα Ανάρτησης Ανακοινώσεων της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής, και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ροές RSS (RSS feeds):

 

Διακρίσεις, Δράσεις (RSS)

 

Ενημέρωση από τη Διοίκηση της Σχολής (RSS)

 

Σελίδα Ανάρτησης Ανακοινώσεων της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής (ATOM)

 

χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα RSS/ATOM feed reader ή συμβατό browser όπως έιναι ο Mozilla Firefox.