Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκες - Μουσεία

Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη Παπουλάκου, Πανεπιστημιακά κτίρια, Γουδή

 

Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Δήλου 1 & Μ. Ασίας

210 7461400

 

Μουσεία

Ανθρωπολογικό, Πανεπιστημιακά κτίρια, Γουδή

210 7788644

210 7462359

210 7462358

Εγκληματολογικό, Πανεπιστημιακά κτίρια, Γουδή

210 7706868

Υγιεινής, Πανεπιστημιακά κτίρια, Γουδή

210 7771165