Ακαδημία Αθηνών-Υποτροφία στην Ιατρική-Βιολογία

AΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα

τηλ.: 210.3664781 & 210.3664736

fax: 210.3664723

 

 

     Σας αποστέλλουμε προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών, εκ των οποίων μία (1)  στον κλάδο της Ιατρικής-Βιολογίας, σε πτυχιούχους Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Βιολογίας, (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

     Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 17η Μαϊου 2017.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prokhryksh_Gen.Klhrod._2017-2018.pdf)Prokhryksh_Gen.Klhrod._2017-2018.pdf[ ]170 kB

Τελευταίες ανακοινώσεις από ιστοσελίδα grammateia.med.uoa.gr