Εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων Παθολογικής Ογκολογίας για φοιτητές Ιατρικής

Προωθείται η παρακάτω πρόσκληση για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Course Παθολογικής Ογκολογίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας. Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 15 Απριλίου, από το link που αναφέρεται στην πρόσκληση. Για διευκρινίσεις ή/και βοήθεια για την υποβολή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Καθηγητή Θεραπευτικής Ογκολογίας κ. Αριστοτέλη Μπάμια στην Θεραπευτική Κλινική, τηλ. 2132162543 (κα Κακογιάννη).

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.esmo.org/Conferences/Student-Course-on-Medical-Oncology-2017

Τελευταίες ανακοινώσεις από ιστοσελίδα grammateia.med.uoa.gr