Εκπαιδευτικοί Στόχοι Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 

                 
1o ΕΤΟΣ 1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 312 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι   2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 327 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ
313 ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι   328 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΧΕΙΜ. ΕΞ.)
314 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ   355 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
406 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι   408 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι
316 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ   4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 322 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 317 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ   323 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΑΡ. ΕΞ.)
319 ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ   329 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
407 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ   409 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
                 
                 
3ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 334 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι   4ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 358 ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
335 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι   359 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι
357 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ   360 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
332 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι  
333 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
318 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 337 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ   8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 362 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
338 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ   363 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
339 ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ    360 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
336 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ   365

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

          361 ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                 
5ο ΕΤΟΣ 9ο & 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ 412 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ   6ο ΕΤΟΣ 11ο & 12ο ΕΞΑΜΗΝΟ 464 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
414 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ   465 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
416 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ   466 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
418 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ   467 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
420 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ   468 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
422 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ   364 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
425 ΩΡΛ          
426 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ          
428 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ          
485 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ