ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ' αριθμ.πρωτ.: 126479/Ζ1/29.07.2016
(αριθμ. κεντρικού Πρωτ. ΕΚΠΑ 1516035380/5-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής
Ανάπτυξης-Τμήμα Γ΄Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας που αφορά στο
αντικείμενο του Θέματος

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Diagwnismos-periodikou-Nautikh-Epithewrhsh.pdf)Diagwnismos-periodikou-Nautikh-Epithewrhsh.pdf[ ]495 kB

Τελευταίες ανακοινώσεις από ιστοσελίδα grammateia.med.uoa.gr