Ημερίδα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ Β΄ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΟ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (program_neuro-2017_teliko.pdf)program_neuro-2017_teliko.pdf[ ]439 kB