ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 11/10/2016 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα
1. Απόφαση Γ.Σ 11/10/2016 : Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διαδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού του ΕΚΠΑ
2. Πρακτικό Αξιολόγησης για : Φυσιολογία Γήρανση Επιπτώσεις στο Νευρικό και Μυοσκελετικό Σύστημα
3. Πρακτικό Αξιολόγησης για : Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία και Οικογενειακός Προγραμματισμός
4. Πρακτικό Αξιολόγησης για : Αναγεννητική Ιατρική και Μοριακή Θεραπεία
5. Πρακτικό Αξιολόγησης για : Βιολογία του Καρκίνου