Αλλαγή Νομοθετικού Πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
 

Επισυνάπτεται ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με το νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».


Το έγγραφο αυτό έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.


Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Enhmerwsh gia N.4412-2016.docx)Enhmerwsh gia N.4412-2016.docx[ ]83 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Epistolh_ELKE.pdf)Epistolh_ELKE.pdf[ ]367 kB