ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σας διαβιβάζουμε τις συνημμένες Προσκλήσεις εκλογής εκπροσώπων φοιτητών στη Σύγκλητο

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
3. ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ