Ενημέρωση σχετικά με συνέδριο που διοργανώνεται από το Innovative Medicines Initiative (IMI) και το Critical Path Institute στις Βρυξέλλες

Σας αποστέλλουμε έγγραφο του Πρύτανη Καθηγητή Θεοδόσιου Ν. Πελεγρίνη
σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Με εκτίμηση

Γραφείο Στήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Innovative Medicines Initiative (IMI).pdf)Innovative Medicines Initiative (IMI).pdf[ ]318 kB

Υπενθύμιση Ημερίδας για Κοινά (Διεθνή) Προγράμματα Σπουδών

 

Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ανακοινώνεται η ημερίδα που διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΚΥ και απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  με θέμα:

«ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 στο ξενοδοχείο Radisson Βlu Park Ηotel.

Για τα Ιδρύματα που βρίσκονται στην περιοχή των Αθηνών  δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων.

 

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι Διευθυντές Κλινικών και Εργαστηρίων,
 
στον πρόσφατο Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013, τ. Α΄), άρθρο 34 "Θέματα ΑΕΙ", παρ. 16, αναφέρεται ότι:
 
"στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
6. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύναται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικεμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο ΑΕΙ".
 
Με βάση την ανωτέρω διάταξη, θα πρέπει η κάθε Κλινική ή Εργαστήριο που θέλει να προσλάβει έναν πανεπιστημιακό υπότροφο, να ζητήσει την προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα. Στη συνέχεια η προκήρυξη αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Δίνεται προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών ώστε οι υποψήφιοι να καταθέσουν στη Γραμματεία της Ιατρικής σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο του πτυχίου τους και αίτηση που προμηθεύονται από τη Γραμματεία του Δ.Σ. Μόλις συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις, εξετάζονται από το Δ.Σ. της Ιατρικής Σχολής, το οποίο έχει ρόλο εισηγητικής επιτροπής. Στη συνέχεια, η εισήγηση του Δ.Σ. αποστέλλεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, όπου και γίνεται η επιλογή του ατόμου που πληροί τα κριτήρια.
Η κλινική ή το εργαστήριο στο οποίο πρόκειται να εργαστεί ο πανεπιστημιακός υπότροφος που έχει επιλεγεί, καθορίζει τη διάρκεια της σύμβασης (από ένα έως και τρία πανεπιστημιακά έτη) και το είδος της απασχόλησης (μερική ή πλήρης). Η κάλυψη της αποζημίωσης του πανεπιστημιακού υποτρόφου θα πραγματοποιείται μέσω του κωδικού της συγκεκριμένης Κλινικής ή Εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ.
 
Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
 
Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος

US Educational Trip 2013

Οι σύλλογοι ελλήνων φοιτητών των πανεπιστημίων Stanford (Hell.A.S), Berkeley (Hestia), MIT (HSA of MIT), Georgia Tech (Georgia Tech Hellenic Society), και το Corallia, ανακοινώνουν τη διοργάνωση, για τέταρτη συνεχή χρονιά, του προγράμματος Educational Trip που θα πραγματοποιηθεί 5-13 Απριλίου.
Το 4ο Educational Trip υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Sunlight, ενώ διευρύνεται ακόμα περισσότερο, τόσο με τη συμμετοχή για πρώτη φορά του φοιτητικού συλλόγου Georgia Tech Hellenic Society, καθώς και με τον αριθμό των συμμετεχόντων/ουσών φοιτητών/τριών, που θα ανέλθει σε είκοσι από δεκαεπτά στην προηγούμενη διοργάνωση.

Περισσότερα...

Ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα ERASMUS

Προς τους Προέδρους και τις Γραμματείες όλων των Τμημάτων.

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με τον Σύλλογο φοιτητών ERASMUS ESN-KAPA  διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια/φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS για το έτος 2013-2014.

Η ημερίδα θα γίνει την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11 π.μ. στο Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30).

Παρακαλούμε για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της συνημμένης ανακοίνωσης με ανάρτησή της στις Γραμματείες καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες κάθε Τμήματος.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Καθηγήτρια Ελένη Μαντζουράνη

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (HMERIDAERASMUS.DOC)HMERIDAERASMUS.DOC[ ]547 kB

Νέα έκδοση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολογήσεων μαθημάτων

Αξιότιμα μέλη,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως η υπηρεσία
ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολογήσεων μαθημάτων αναβαθμίστηκε και
πλέον λειτουργεί σε καινούργιο διαχειριστικό περιβάλλον:

http://survey.uoa.gr/manage

Εκτός των πολλών λειτουργικών μικροδιορθώσεων η νέα έκδοση της υπηρεσίας
έχει εμπλουτισθεί με τις παρακάτω νέες δυνατότητες:

- Φίλτρα αναζήτησης με βάση την ακαδημαϊκή περίοδο και την κατάσταση
ερωτηματολογίου
- Ταξινόμηση κατά όνομα και ημερομηνία ενεργοποίησης/λήξης
- Φίλτρο αναζήτησης προγράμματος σπουδών για τα μέλη ΟΜ.Ε.Α
- Παραγωγή στατιστικών σε xls και απευθείας προβολή τους σε html
- Επιλογή δημοσιοποίησης του αριθμού συμμετοχών ενός ερωτηματολογίου στο
portal αξιολόγησης μαθημάτων http://survey.uoa.gr
- Προεπισκόπηση των διαθέσιμων προτύπων
- Προεπισκόπηση της λίστας φοιτητών
- Προσθήκη εικονιδίων για ευκολότερη πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές

Όσον αφορά στα στατιστικά των ερωτηματολογίων που ενεργοποιήθηκαν το
περασμένο ακαδημαϊκό έτος, είναι πλέον διαθέσιμα στην καρτέλα Ιστορικό.

Σας ευχαριστούμε για τις γόνιμες παρατηρήσεις σας και σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά.

Με τιμή,

Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών στο Facebook

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Όσοι από εσάς είστε χρήστες του κοινωνικού δικτύου του  Facebook, μπορείτε να εντάξετε την επίσημη ιστοσελίδα της

Ιατρικής Σχολής Αθηνών στις αγαπημένες σας σελίδες κάνοντας κλικ και πατώντας "Like" στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.facebook.com/pages/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD/316294808470559
Στη σελίδα αυτή αναδημοσιεύονται στο Facebook ανακοινώσεις από τη Διοίκηση της Σχολής καθώς και ενημερώσεις σχετικά με διακρίσεις και δράσεις που  σχετίζονται με την Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Με εκτίμηση,

Θάνος Δημόπουλος
Πρόεδρος της Ιατρικής σχολής
 

Απόδοση τιμολογίων έτους 2012

Σας προωθούμε έγγραφο του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ με θέμα: «Απόδοση τιμολογίων έτους 2012».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (timologiaetous2012.pdf)timologiaetous2012.pdf[ ]94 kB

Ενημέρωση για νόμο 4076/2012

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλώ σημειώστε τα παρακάτω:


1. Σύμφωνα με το αρθ. 12 παρ. 2 του ν. 4076/2012 για την Παιδεία, η θητεία των μονομελών οργάνων ολοκληρώνεται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου εκλογής τους. Επισυνάπτεται και πρόσφατη εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.

2. Μετά από ενημέρωση των Διευθυντών των Τoμέων, θα πραγματοποιηθούν Συνελεύσεις των Τομέων για την εκλογή Διευθυντών  (όπου ενδείκνυται) και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

3. Σύμφωνα με το ν. 4009/11 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4076/12, από 01/01/2013 η διαδικασία κρίσης των μελών ΔΕΠ τροποποιείται. Προς πληρέστερη ενημέρωση σας επισυνάπτω τα σχετικά άρθρα 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23. Μόλις συγκροτηθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Νέα Γενική Συνέλευση της Σχολής θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση του Μητρώου των Εσωτερικών και Εξωτερικών κριτών.

 

Με εκτίμηση και ευχές για τη νέα χρονιά

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dieukriniseis nomwn.pdf)dieukriniseis nomwn.pdf[ ]107 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Nomoi 4009 kai 4076.doc)Nomoi 4009 kai 4076.doc[ ]95 kB

Proposal For European Project From Regional Ministry Of Health And Social Welfare Of Andalusia (Spain)

 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

 

Σας προωθώ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του περιφερειακού Υπουργείου Υγείας της Ανδαλουσίας (Ισπανία) για συμμετοχή στην εγκάρσια δράση ΚΑ1-POLICY:NETWORKS του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δια βίου Μάθηση», με στόχο την προώθηση στρατηγικών  στα συστήματα Υγείας  μέσα από Δίκτυα, που προωθούν κοινές στρατηγικές δια βίου μάθησης, συστήματα αναγνώρισης  και κινητικότητα νοσηλευτών.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Πόλα Δεληολάνη

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ.2103689716, φαξ.2103689720

 

Υποτροφία για μεταδιδακτορικές σπουδές στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολής Μάνατζμεντ στο Ισραήλ

Kυρίες/Κύριοι Πρόεδροι, καλημέρα σας.

Σας προωθώ το συνημμένο έγγραφο με θέμα «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2013 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2014» που μάς εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τμήμα Β,για να λάβετε γνώση.

 

Στη διάθεσή σας,

Αφροδίτη Βάσσου

 

 

Αφροδίτη Βάσσου

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα

τηλ.: 210 368 9722

τηλεομ.: 210 3689720

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.interel.uoa.gr

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (metadidaktoriki.doc)metadidaktoriki.doc[ ]76 kB

Εγκαίνια Ιατρείου Α' Βοηθειών και Προαγωγής Υγείας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου)

Σας προσκαλούμε  στα εγκαίνια του «Ιατρείου Α’ Βοηθειών – Αγωγής και Προαγωγής Υγείας» που λειτουργεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με ευθύνη του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική –Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και το οποίο στελεχώνουν σε εθελοντική βάση φοιτητές και απόφοιτοι του μεταπτυχιακού μας προγράμματος. Η δημιουργία του Ιατρείου που απευθύνεται στους 22.000 φοιτητές, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικού του Παντείου είναι αποτέλεσμα μίας διαπανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΠΑ και του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η τελετή των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00 παρουσία των πρυτανικών αρχών του Παντείου Πανεπιστημίου και του προεδρείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΟΦ

Αγαπητοί Συνάδεφλοι,
Σας επισυνάπτω πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΟΦ (26/11/12) που αφορά σε επιστημονικές εκδηλώσεις προς ενημέρωσή σας.
 
Με εκτίμηση
 
Θάνος Δημόπουλος
Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (eof.pdf)eof.pdf[ ]228 kB

Εκλογές για συνέδριο ΠΟΣΔΕΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου από τις 10:00 πμ έως τις 5:00 μμ θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Συλλόγου ΔΕΠ Ιατρικής για την επιλογή των αντιπροσώπων μας στο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ. Κάλπες θα υπάρχουν στο Γουδή (3ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης), στο Αρεταίειο (Μικρό Αμφιθέατρο) και στο Αττικό (Κεντρικό Αμφιθέατρο). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιστολικής ψήφου.

Η μαζική συμμετοχή μας στις εκλογές αυτές είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ από κάθε Τμήμα ή Σχολή εξαρτάται από τον αριθμό των μελών ΔΕΠ που μετείχαν στην εκλογική διαδικασία (αναλογία 1 συνέδρου σε κάθε 20 μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν).

Όσοι περισσότεροι συνάδελφοι από τη Σχολή μας εκλεγούν στο συνέδριο, τόσο καλύτερη θα είναι η εκπροσώπησή μας στην Διοικούσα Επιτροπή και στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ.

Πρέπει να σημειώσουμε, ότι κατά την προηγούμενη διετία η ΠΟΣΔΕΠ υιοθέτησε και προώθησε σειρά βασικών αιτημάτων της Ιατρικής Σχολής προς τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας. Αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην σημαντική παρουσία συναδέλφων από τη Σχολής μας στα εκτελεστικά όργανα της ΠΟΣΔΕΠ.

 

Με εκτίμηση

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

www.school.med.uoa.gr

Οδηγίες για παράταση θητείας μετά 1-1-2013

Επισυνάπτεται σχετικό κείμενο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (paratasithitias.pdf)paratasithitias.pdf[ ]118 kB

Αριθμός και βαθμίδα εκπροσώπων στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

1. Ακολουθεί πίνακας με τον αριθμό εκπροσώπων και τη βαθμίδα τους από κάθε Τομέα στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

2. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή στον τρόπο κρίσης των μελών ΔΕΠ από την 01/01/13 αφορά μόνον τους συναδέλφους για την κρίση των οποίων δεν έχει συγκροτηθεί εισηγητική επιτροπή. Στις περιπτώσεις που έχει συγκροτηθεί εισηγητική επιτροπή, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί όπως και προηγουμένως.

3. Σας ενημερώνω ότι στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.school.med.uoa.gr) έχει προστεθεί μία νέα κατηγορία με τον τίτλο "Ενημέρωση από την Διοίκηση" στην οποία θα εμφανίζονται οι επτά, χρονολογικά τελευταίες, δημοσιεύσεις σε αυτή την κατηγορία.

 

Με εκτίμηση

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρόεδρος της Ιατρικής σχολής

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakas.pdf)pinakas.pdf[ ]40 kB