Πρόγραμμα υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για προπτυχιακές σπουδές στο Χονγκ Κονγκ και στη Ν.Κορέα

Πρόγραμμα υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για προπτυχιακές σπουδές στο Χονγκ Κονγκ και στη Ν.Κορέα

Σας προωθούμε συνημμένα τα υπ’ αριθμ. 1516013493 και 1516013496/13-01-2016 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης-Τμήμα Δ'-Φοιτητικών θεμάτων και Υποτροφιών που αφορούν σε Προγράμματα Υποτροφιών για ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ σπουδές στο Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κορέα σε Έλληνες υπηκόους

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30-03-2016 για το Χονγκ Κονγκ και 30-6-2016 για τη Νότια Κορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων:

Για το Χονγκ Κονγκ : Lingnan University Hong Kong http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/

Για τη Νότια Κορέα: Hankuk University of Foreign Studies http://international.hufs.ac.kr/
 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Τμήμα Σπουδών

(τηλ. 210 3688242, 8279)