Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας

Σας αποστέλλουμε συνημμένο το από 23.11.2015 Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.), όπως τούτο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας (www.helani.gr), το οποίο αφορά τις ανακοινωθείσες υποτροφίες και επιχορηγήσεις ερευνητικών έργων για το έτος 2016.

Με εκτίμηση,
 

Γιώργος Λαγουδάκης - Γεωργία Μπακατσιά

Υπεύθυνοι Νομικού Τμήματος