Διάκριση μέλους ΔΕΠ της Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής

Η Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάννης (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) απένειμε, μετά από αξιολόγηση, τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή (Visiting Professor) στον κ. Θεόδωρο Παπαϊωάννου, Επίκουρο Καθηγητή Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Ιατρικής Σχολής.