Διάκριση του Επίκουρου Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του HARVARD απένειμε, μετά από κρίση, τον τίτλο του "Visiting Assistant Professor of Medicine" στον Επίκουρο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Γεράσιμο Σιάσο (Α' Καρδιολογική Κλινική και Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας). Ο κ. Σιάσος εργάζεται τους τελευταίους δύο μήνες στη Βοστόνη, στο Cardiovascular Division, Brigham and Women's Hospital στο οποίο θα παραμείνει για τουλάχιστον ένα χρόνο.