Διάκριση Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής

Το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού Γεωργίου Ανδρούτσου, επελέγη μεταξύ άλλων διεθνών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ινστιτούτων Ιστορίας της Ιατρικής από το κορυφαίο Ευρωπαϊκό περιοδικό Καρδιολογίας European Heart Journal  (IF:14,723)  προκειμένου να αναλύσει σε 5 άρθρα, τους κομβικούς "σταθμούς" της Ιστορίας της Καρδιολογίας. 

Το έργο του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής ολοκληρώθηκε επιτυχώς και δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το εν λόγω περιοδικό. 

1. Landmarks in the history of cardiology, I. From pre-historic times to Galen's medical authority. Eur Heart J. 2014 Mar;35(11):677-9.

2. Landmarks in the history of cardiology, II: From the distinguished physician Ibn-al Nafis (1213–88) to the pre-Harvey era. Eur Heart J. 2014 Apr;35(14):881-2.

3. Landmarks in the history of cardiology, III. From William Harvey to the nineteenth century, where the foundation of modern cardiology began.  Eur Heart J. 2014 Jul 14;35(27):1774-5.

4. Landmarks in the history of cardiology, IV. From the nineteenth century to the late twentieth century: the era of drugs in cardiology. Eur Heart J. 2014 Aug 21;35(32):2132-4

5. Landmarks in the history of Cardiology V: the final story. Eur Heart J. 2014 Oct 21; 35 (40):2786-2788