Μανώλης Βαβουρανάκης - Adjunct Professor Ohio State University]

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Μανώλης Βαβουρανάκης, μετά από πρόσκληση του Ohio State University, από τον Οκτώβρη του 2014 κατέχει τον τίτλο του "Adjunct Professor" στο Department of Internal Medicine, Division of Cardiovascular Medicine. Ο κ. Βαβουρανάκης είχε πραγματοποιήσει την ειδίκευση του στην Παθολογία στην Αμερική καθώς και στην Καρδιολογία-Επεμβατική καρδιολογία (Ohio State University) και έκτοτε είχε στενή συνεργασία με το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.