Διάκριση της Αν. Καθηγήτριας Χριστίνας Γκράτζιου

Ενημερώνουμε για την εκλογή της Αν. Καθηγήτριας Χριστίνας Γκράτζιου στο ΔΣ της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (European Respiratory Society -ERS), ως Γραμματέας επί Ευρωπαικών Υποθέσεων και Πρόεδρος του Συμβουλευτικού συμβουλίου (ERS Secretary for European Affairs , Head of Advocacy Council of ERS)

Η θέση αυτή έχει θητεία για 4 έτη.(Σεπτ 2014- Σεπτ 2018).