Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

20-11-2017

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στη Γενική Συνεύλεση Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

  Επισυνάπτεται σχετική προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ


20-11-2017

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στις Γενικές Συνευλέσεις των Τομέων

  Επισυνάπτεται σχετική προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Γενική Συνέλευση των Τομέων: Μορφολειτουργικού, Κλινικοεργαστηρικού, Παθολογίας, Χειρουργικού και Κοινωνικής...


20-11-2017

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στη Γενική Συνεύλεση Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

  Επισυνάπτεται σχετική προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ


Αποτελέσματα 57 μέχρι 63 από τα συνολικά 92