Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

22-11-2017

Δελτίο Τύπου LITMUS project

  Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο


20-11-2017

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

  Επισυνάπτεται σχετική προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ


20-11-2017

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας

  Επισυνάπτεται σχετική προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ


20-11-2017

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

  Επισυνάπτεται σχετική προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ


20-11-2017

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας

  Επισυνάπτεται σχετική προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας


20-11-2017

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στις Γενικές Συνευλέσεις των Τομέων

  Επισυνάπτεται σχετική προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Γενική Συνέλευση των Τομέων: Μορφολειτουργικού, Κλινικοεργαστηρικού, Παθολογίας, Χειρουργικού και Κοινωνικής...


Αποτελέσματα 50 μέχρι 56 από τα συνολικά 92